Права на потребителите – Права на анулиране и оттегляне

ОБЩО:

  1. Ако направите поръчка по електронен път чрез уебсайта, който използвате, се счита, че сте приели представените ви формуляр за предварителна информация и договор за продажба от разстояние.
  2. Купувачите се подчиняват на разпоредбите на Закон № 6502 за защита на потребителите и на Наредбата за договорите от разстояние (RG: 27.11.2014/29188) и други приложими закони относно продажбата и доставката на закупения продукт.
  3. Таксите за доставка, които представляват разходите за изпращане на продукта, ще бъдат заплатени от купувачите.
  4. Всеки закупен продукт се доставя на лицето и/или организацията на адреса, посочен от купувача, при условие че не надвишава 30-дневния законов срок. Ако продуктът не бъде доставен в рамките на този период, купувачите могат да прекратят договора.
  5. Закупеният продукт трябва да бъде доставен в комплект и в съответствие с квалификацията, посочена в поръчката, и с документи като гаранционна карта, ръководство за употреба, ако има такива.
  6. В случай че стане невъзможно да се продаде закупеният продукт, продавачът трябва да уведоми писмено купувача в срок от 3 дни от узнаването на тази ситуация. В срок от 14 дни общата цена трябва да бъде върната на купувача.

АКО ЦЕНАТА НА ЗАКУПЕНИЯ ПРОДУКТ НЕ БЪДЕ ПЛАТЕНА:

7.Ако купувачът не плати цената на закупения продукт или я анулира в банковите документи, задължението на продавача да достави продукта се прекратява.

ПОКУПКИ, ИЗВЪРШЕНИ С НЕОТОРИЗИРАНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА КРЕДИТНА КАРТА:

8.След доставката на продукта, ако се установи, че платената от купувача кредитна карта е използвана неправомерно от неоправомощени лица и цената на продадения продукт не е платена на продавача от съответната банка или финансова институция, купувачът е длъжен да върне продукта, предмет на договора, на ПРОДАВАЧА в срок от 3 дни за сметка на ПРОДАВАЧА.

АКО ПРОДУКТЪТ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ДОСТАВЕН НАВРЕМЕ ПОРАДИ НЕПРЕДВИДЕНИ ПРИЧИНИ:

9.Ако възникнат форсмажорни обстоятелства, които Продавачът не може да предвиди, и продуктът не може да бъде доставен навреме, Купувачът се уведомява за ситуацията. Купувачът може да поиска анулиране на поръчката, замяна на продукта с подобен или отлагане на доставката до отстраняване на пречката. Ако Купувачът анулира поръчката; Ако плащането е извършено в брой, тази такса ще бъде платена в брой в рамките на 14 дни от анулирането. Ако купувачът е извършил плащането с кредитна карта и го отмени, цената на продукта ще бъде върната на банката в рамките на 14 дни от тази отмяна, но банката вероятно ще я преведе по сметката на купувача в рамките на 2-3 седмици.

ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА КУПУВАЧА ДА ПРОВЕРИ ПРОДУКТА:

10.Купувачът е длъжен да провери стоката/услугата, предмет на договора, преди да я получи; вдлъбнатини, счупени, скъсани опаковки и др. повредени и дефектни стоки/услуги от товарната фирма. Доставените стоки/услуги се считат за неповредени и с ненарушена цялост. КУПУВАЧЪТ е длъжен внимателно да опазва стоките/услугите след доставката. Ако трябва да се използва правото на отказ, стоките/услугите не трябва да се използват.Фактурата трябва да бъде върната заедно с продукта.

ПРАВО НА ОТКАЗ:

11.КУПУВАЧЪТ; В срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на доставка на закупения продукт до него или до лицето/организацията на посочения от него адрес, той може да упражни правото си да се откаже от договора, като откаже стоките, без да носи каквато и да е правна и наказателна отговорност и без да се обосновава, при условие че уведоми ПРОДАВАЧА чрез посочените по-долу данни за контакт.

12.ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ ОТНОСНО ПРАВОТО НА ОТКАЗ НА ПРОДАВАЧА:

ИМЕ/ТИТУЛ НА ФИРМАТА: ONE HUMAN SOFTWARE AND INFORMATION CONSULTANCY INDUSTRY TRADE CORPORATION
АДРЕС: Reşitpaşa Mahallesi, Katar Caddesi, ITU ARI Teknokent 3 Building No: 4, Interior Door No: B109, Sarıyer/İstanbul.

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА: info@onenewone.com

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРАВОТО НА ОТТЕГЛЯНЕ:

13.Ако купувачът купува услуга, този 14-дневен срок започва да тече от датата на подписване на договора. Преди изтичането на срока на правото на отказ правото на отказ не може да се използва при договори за услуги, при които изпълнението на услугата започва с одобрението на потребителя.

14.Разходите, произтичащи от използването на правото на отказ, са за сметка на ПРОДАВАЧА.

15.За да се упражни правото на отказ, трябва да се направи писмено уведомление до ПРОДАВАЧА с препоръчана поща, по факс или по електронна поща в рамките на 14 (четиринадесет) дни и продуктът не трябва да се използва в рамките на разпоредбите на „Продукти, които не могат да се използват за правото на отказ“, регламентирани в този договор.

УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ОТТЕГЛЯНЕ:

16.(Ако фактурата за продукта, който трябва да бъде върнат, е фирмена, тя трябва да бъде изпратена заедно с фактурата за връщане, издадена от институцията при връщането. Връщането на поръчки, чиято фактура е издадена на името на институциите, няма да бъде завършено, ако не е издадена ВЪЗРАТНА ФАКТУРА).

17.Формулярът за връщане, кутията, опаковката, стандартните аксесоари, ако има такива, на продуктите, които трябва да бъдат върнати, трябва да бъдат доставени пълни и неповредени.

УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ:

18.ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да върне на КУПУВАЧА общата цена и документите, които го задължават, най-късно до 10 дни от получаването на уведомлението за отказ от договора и да върне стоките в срок от 20 дни.

19.Ако има намаляване на стойността на стоките по причина, възникнала по вина на КУПУВАЧА, или ако връщането стане невъзможно, КУПУВАЧЪТ е длъжен да обезщети вредите на ПРОДАВАЧА пропорционално на своята вина. КУПУВАЧЪТ обаче не носи отговорност за промените и влошаването на качеството, причинени от правилната употреба на стоката или продукта в рамките на срока на правото на отказ.

20.В случай че сумата на лимита на кампанията, издаден от ПРОДАВАЧА, спадне под лимита на кампанията поради използването на правото на отказ, сумата на отстъпката, ползвана в рамките на кампанията, се анулира.

ПРОДУКТИ, КОИТО НЕ МОГАТ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ ОТ ПРАВОТО НА ОТКАЗ:

21.долни части на бельото, бански костюми и бикини, материали за гримиране, продукти за еднократна употреба, продукти за еднократна употреба, стоки, които са застрашени от бързо разваляне или с възможност за изтичане на срока на годност, продукти, които не са подходящи за здравето и хигиената, които трябва да бъдат върнати, ако опаковката е отворена от КУПУВАЧА след доставката до КУПУВАЧА, продукти, които са смесени с други продукти след доставката и не могат да бъдат отделени поради естеството им, С изключение на тези, предоставени в рамките на абонаментния договор, стоки, свързани с периодични издания като вестници и списания, услуги, извършвани незабавно на електронен носител, или нематериални стоки, доставяни на потребителя незабавно, и аудио- или видеозаписи, книги, цифрово съдържание, софтуерни програми, устройства за запис и съхранение на данни, компютърни консумативи не е възможно да бъдат върнати, ако опаковката е отворена от КУПУВАЧА в съответствие с Регламента. Освен това преди изтичането на срока на правото на отказ не е възможно да се използва правото на отказ по отношение на услугите, които са започнали да се извършват с одобрението на потребителя в съответствие с Регламента.

22.Козметични продукти и продукти за лична хигиена, бельо, бански костюми, бикини, книги, софтуер и програми за копиране, DVD, VCD, CD и касети и канцеларски консумативи (тонери, касети, ленти и др.) трябва да са неотворени, непроверени, непокътнати и неизползвани, за да бъдат върнати.

НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРАВНИ ПОСЛЕДИЦИ

23.КУПУВАЧЪТ приема, декларира и се задължава, че ако не изпълни задълженията си в случай, че извършва платежни операции с кредитна карта, ще плати лихва в рамките на договора за кредитна карта между банката на картодържателя и банката и ще носи отговорност пред банката. В този случай съответната банка може да приложи правни средства за защита; може да поиска от КУПУВАЧА разноските и адвокатския хонорар и във всички случаи, ако КУПУВАЧЪТ не изпълни задълженията си поради дълг на КУПУВАЧА, КУПУВАЧЪТ се съгласява да заплати загубите и щетите, понесени от ПРОДАВАЧА поради забавеното изпълнение на задължението.

ПЛАЩАНЕ И ДОСТАВКА

24.Чрез банков превод или EFT (Electronic Funds Transfer), …………, ………, можете да направите всяка от нашите банкови сметки (TL).

25.С кредитните си карти чрез нашия уебсайт можете да се възползвате от възможностите за еднократно плащане онлайн или за разсрочено плащане онлайн за всички видове кредитни карти. При онлайн плащанията сумата ще бъде дебитирана от кредитната ви карта в края на поръчката ви.

Започнете сега
ONO създава за вас „Smart Candidate Pool“, класифицира, съпоставя, представя краткия списък с „Smart Interview“ и ви помага да наемете таланта.
Вие сте компания
Запознайте се с талантите, които търсите, и оформете бъдещето с изкуствен интелект! Влезте в профила си, за да се запознаете с технологията, която ще ви осигури подходящите таланти за секунди.
Вие сте кандидат
Готови ли сте да направите своята кариера? Ако искате да бъдете този, който избира, а не този, който е избран, сте на правилното място! Ние ви предлагаме възможности за работа, като защитаваме личните ви данни и използваме изкуствен интелект.