Çalışan Adayı Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

OneNewOne olarak süreçlerimizi yürütürken elde ettiğimiz kişisel verilerinizin korunması birincil önceliklerimizdendir. Kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına ve mevzuata uygun olarak kullanılmasına/işlenmesine yüksek önem veriyoruz.

Bu aydınlatma metni, internet sitemiz aracılığıyla yürüttüğümüz faaliyetlerde veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi nasıl işlediğimize ilişkin bilgileri içermektedir.

  1. Kişisel verilerinizi hangi amaçlarla ve hangi hukuki sebeplere dayalı olarak işliyoruz

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddeleri, kişisel veri işlemenin hukuki sebeplerini düzenlemektedir. Aşağıda kişisel verileri hangi amaçlarla işlediğimize ve söz konusu amaçlar kapsamında hangi hukuki sebeplere dayandığımıza yer verdik:

Bir sözleşmenin kurulması veya ifası için kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla:

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla:

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri işlenmesinin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla:

Açık rıza vermiş olmanız durumunda aşağıdaki amaçlarla:

Açık rızanız size bu aydınlatma metninden bağımsız olarak ayrıca sorulur ve rıza verseniz dahi bu rızayı her zaman geri alma hakkına sahip olursunuz.

  1. Hangi kişisel verilerinizi işliyoruz

 Yukarıda belirtilen amaçlar ve süreçler kapsamında üyelerimiz olarak sizlerin; kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, eğitim bilgileriniz, mesleki deneyim, tecrübe ve bizlerle paylaşacağınız özgeçmişinizde yer alan her türlü bilginiz, görsel ve işitsel kayıtlarınız ile işlem güvenliği bilgileriniz işlenmektedir.

Sitemizi kullanımınız sırasında bizlerle paylaşmış olduğunuz ve işlemekte olduğumuz veriler içerisinde özel nitelikli kişisel verileriniz yer almakta olduğu takdirde, vermeniz halinde açık rızanız dahilinde işlenecektir. Kanun kapsamında; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veri olarak nitelendirilmektedir. Söz konusu verileri rızanız dahilinde işlemekteyiz.

Yukarıda belirtilen veri kategorilerinin yanı sıra sitemize gerçekleştirmiş olduğunuz ziyaretiniz sırasında gerçekleştirmiş olduğunuz aktivitelere ilişkin olarak sizlere daha kaliteli ve etkili bir hizmet sunabilmek adına bazı verilerinizi işlemekteyiz. Detaylı bilgi için Çerez Politikamızı ziyaret ediniz. 

  1. Kişisel verilerinizi kimlerle hangi amaçlarla paylaşıyoruz

 Kişisel verilerinizi, bu aydınlatma metninde yer alan amaçların yerine getirilebilmesi için, yukarıda belirttiğimiz hukuki sebeplere dayalı olarak, sizlerin tercihleri doğrultusunda iş imkânı kapsamında işveren firma yetkilisi, insan kaynakları departmanı sorumlusu gibi yetkili kişilerle bilgilerinizi paylaşmaktayız. Bununla birlikte, yetkili kurum ve kuruluşlar, tedarikçiler ve iş ortakları ile, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9.  maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallar dahilinde paylaşıyoruz. 

  1. Kişisel verilerinizi hangi yöntemlerle ve hangi hukuki sebeplere dayalı olarak topluyoruz

İnternet sitemizi ziyaret ettiğinizde ve site üzerinde işlem gerçekleştirdiğinizde, kişisel verilerinizi sitelerimiz aracılığıyla otomatik ve kısmen otomatik yöntemlerle topluyoruz. Kişisel verilerinizi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddesinde belirtilen hukuki sebeplerden, bir sözleşmenin kurulması veya ifası için kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri işlenmesinin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak topluyoruz. Bu hukuki sebeplere dayalı olarak hangi amaçlarla veri işleme faaliyetleri gerçekleştirdiğimizin detayını işbu aydınlatma metninin birinci maddesinde bulabilirsiniz.

  1. Kişisel verilerinize dair haklarınızı nasıl kullanabilirsiniz

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi veri sahibi ilgili kişilerin haklarını düzenlemektedir. Bu madde uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirket’e iletmek için aşağıdaki yöntemleri tercih edebilirsiniz:

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Rıza Metni (Pazarlama)

Aydınlatma Metni kapsamında, kişisel verilerinizin aşağıda sayılan amaçlarla işlenmesine ve aktarılmasına rıza gösteriyorsanız, aşağıdaki kutucuğu işaretleyebilirsiniz.

Kişisel verilerimin, Şirket’in sunduğu hizmetlere dair deneyimlerimin kişiselleştirilmesi, tercihlerime ve ilgi alanlarıma uygun hizmetlerin sunulması, pazarlama analizleri süreçlerinin yürütülmesi amacıyla OneNewOne tarafından işlenmesini ve Şirket’in iş ortakları ile pazarlamaya yönelik iş birliği çalışmalarının yürütülmesi amacıyla paylaşılmasını kabul ediyorum.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Rıza Metni

Aydınlatma Metni kapsamında, kişisel verilerinizin aşağıda sayılan amaçlarla işlenmesine ve aktarılmasına rıza gösteriyorsanız, aşağıdaki kutucuğu işaretleyebilirsiniz.

Aydınlatma Metni 3. Maddesinde yer verildiği şekilde kişisel verilerimin; Şirket’in sunduğu hizmetler kapsamında, adaylık sürecimin değerlendirilmesi, iş başvurusunda bulunduğum ve bulunmadığım işverenlerce sağlanan açık pozisyonlara uygunluğumun denetlenebilmesi adına işlenmesini ve ilgili pozisyon dahilinde işveren şirketler ve yetkili kişilerle paylaşılmasını kabul ediyorum.