OneNewOne Platformu Kullanıcı Sözleşmesi

 1. Taraflar
  1. İşbu Platform Kullanıcı Sözleşmesi ("Sözleşme") "Çeçen Sokak, Acıbadem, Akasya Residence Tower, Daire:149, 34660 Üsküdar/İstanbul" adresinde mukim onenewone.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten ONE HUMAN YAZILIM VE BİLİŞİM DANIŞMANLIĞI SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ("OneNewOne") ile, onenewone.com internet sitesine üye olan ve bu sözleşmeyi onaylayan kullanıcı "..........." adresinde mukim ........... ("Şirket") arasında akdedilmiştir.
 2. Sözleşmenin Konusu
  1. İşbu Sözleşme'nin konusu, Site üzerinden erişilen İşe Alım Aday Takip Sistemi'nin ("Platform") Şirket'e sunulmasına, Şirket'in Platform'dan faydalanmasına ve Şirket ve Şirket'in Platform'a erişimine izin verdiği Şirket çalışanları ("Kullanıcılar") tarafından Platform'a yüklenen bilgi, Aday özgeçmişleri (“Adaylar”) ve verilere ("İçerik") ilişkin koşul ve şartlar ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.
 3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
  1. Şirket, ........... / ........... tarihleri arasında geçerli olmak üzere toplam ........... ay, ........... Firma için ........... kullanıcı ........... hakkı ile OneNewOne platformunu kullanacaktır. İş bu sözleşme için Şirket, OneNewOne'ın T. Garanti Bankası A.Ş Hasanpaşa Şubesi 413 Şube kodu ONE HUMAN YAZILIM VE BİLİŞİM DANIŞMANLIĞI SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ TR44 0006 2000 4130 0006 2906 42 hesabına sipariş tarihinden 7 gün içerisinde toplam ........... + KDV ödeme gerçekleştirir. 
   1. Platforma’un entegre olduğu platformlarda Aday havuzu ekleyebilir,
   2. Platform’a Şirket bilgilerini ve logosunu tanımlayabilir,
   3. Üyeliği dahilindeki paket kapsamında Yetkili (“Pozisyon açma yetkisine sahip kullanıcı”), ve alt firma veya firmalar açabilir,
   4. Üyelik süresi boyunca pozisyon veya pozisyonlar açabilir, ilgili pozisyonların işe alım adım ve senaryolarını belirleyebilir,
   5. Platformda açılan pozisyonlarına Aday havuzundan eşleme yapabilir,
   6. Eşleşen ve pozisyonunu kabul eden Adaylar ile pozisyonlarında belirlediği adım ve senaryolar özelinde etkileşime girebilir, ilgili Adaylara Platform üzerinde bulunan yetkinlik veya mesleki testleri yönlendirebilir, soru sorabilir veya Platform üzerinde bulunan Kişilik Envanter’ini yönlendirebilir, cevaplarını yorumlayabilir
   7. Adayların platformda kendi Şirketi hakkında yaptığı “Çalışan Değerlendirmesi” puanlamasını görüntüleyebilir,
   8. Eşleşen ve pozisyonunu kabul eden Adaylar ile Videolu Mülakat yapabilir, kaydedebilir ve Şirket kullanıcılarına izlettirebilir,
   9. Eşleşen ve pozisyonunu kabul eden Adayların referans kontrollerini gerçekleştirebilir ve Adaylara iş teklifinde bulunabilir,
   10. İş teklifini kabul eden Adayların Evrak Teslim Süreçlerini yürütebilir.
  2. OneNewOne, Platform’u Şirket tarafından talep edilen paket kapsamına uygun olarak, ilgili paket için OneNewOne tarafından belirlenen ücretlerin ödenmesi karşılığında Şirket'e sağlayacaktır. Şirket, OneNewOne tarafından kendisine tanınan ödeme süresinin sona ermesini takiben ilgili ücretleri ödememesi halinde Platform'dan faydalanamayacağını kabul eder.
  3. Şirket, Platform'a üye olurken verdiği bilgilerin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgileri derhal güncelleyeceğini kabul eder. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Platform'a erişim sağlanamamasından veya Platform'dan faydalanılamamasından OneNewOne sorumlu değildir.
  4. Şirket, OneNewOne tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, Şirket'in söz konusu şifreyi kullanma hakkı ve şifrenin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması yükümlülüğü bizzat kendisine aittir. Şifrenin yetkili olmayan bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle kendisinin, Adayların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran sorumlu olduğunu, bu durumda meydana gelen zararlardan OneNewOne 'ın sorumlu olmayacağını kabul eder. Şirket, Platform'a erişimine izin verdiği Şirket görevlilerinin Platform üzerindeki faaliyetlerinden bizzat sorumludur.
  5. OneNewOne Platform'da oluşturulan veya Platform'a yüklenen bilgilerin yedeklenmesine ilişkin her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bilgilerin herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle Platform'dan silinmesi halinde Şirket'in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.
  6. OneNewOne yalnızca Platform’a ilişkin altyapıyı sağlamakta olup Platform'da oluşturulan ve paylaşılan bilgilere ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Şirket, Platform'da oluşturulan veya Platform’a yüklenen bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, bilgi ve içeriklerin herhangi bir hak ihlaline sebep olmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Platform'da oluşturulan ve paylaşılan içeriklerin ve bunlarla ilgili diğer süreçlerin sosyal güvenlik ve iş hukuku başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olmasının sağlanması, sayılanlarla sınırlı olmaksızın Adaylara bilgi, içerik ve test gönderilmesi, bunların takibi Platform'un kullanımı ile ilişkili olarak doğabilecek her türlü sorumluluk münhasıran Şirket'e aittir Platform'un işbu Sözleşme ve ilgili mevzuata uygun olmayan şekilde kullanımı nedeniyle Şirket'in Platform'dan faydalanma imkânı kısmen veya tamamen askıya alınabilecektir.
  7. Şirket açacağı pozisyonlarda sadece işgücü ihtiyacını duyuracak, bu pozisyonlarda kendisi ve/veya hizmetten faydalanmasına izin verilen kişi ve/veya kurumların reklamını, pazarlamasını vb. yapmayacak ve kendisine ait ve/veya hizmetten faydalanmasına izin verilen kişi ve/veya kurumlara ait iletişim bilgilerine yer vermeyecektir. Aksi halde OneNewOne Şirket’e OneNewOne sisteminde tanımlı e-postaları kanalı ile yazılı bilgi verir ve uyarı gönderir. Şirket’e uyarının gönderilmesinden itibaren 12 (oniki) saat içerisinde düzeltilmeyen İçerikleri nedeni ile OneNewOne'ın sözleşmeyi derhal ve tazminatsız fesih hakkı saklıdır. Bu halde Şirket OneNewOne'dan ücret iadesi ve tazminat talebinde bulunamaz.
  8. Şirket, Platform’a kişisel verileri yüklenecek Adaylar bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu sıfatını haiz olduğunu, kişisel verilerin Platform'a yüklenmesi ve veri işleyen sıfatını haiz OneNewOne tarafından bu verilerin işlenmesi de dahil olmak üzere bu kapsamda Adaylardan gerekli onayların alınması, Adaylara gerekli bilgilendirmelerin yapılması ve ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesinin münhasıran kendi sorumluluğunda olduğunu kabul eder.
  9. OneNewOne tarafından Site ve Platform'un iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde Site'ye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Site'ye erişilen tarih ve saat, Site'de bulunulan sırada erişilen sayfalar ve Site'ye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
  10. OneNewOne Şirket'in bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde, yasal gereklere uygun hareket etmek veya OneNewOne'a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak ve Platform ve OneNewOne'ın haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.
  11. Site ve Platformlun virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için Şirket'in kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir.
  12. OneNewOne, Platform'da değişiklikler yapma, Platformlun yeni sürüm, yayın, genişletilmiş biçimlerini vb. çıkarma, Platform’a yeni özellikler ekleme veya mevcut özellikleri kaldırma hakkına sahiptir.
  13. OneNewOne'ın Platformlun işleyişini tamamen durdurması halinde, Şirket tarafından Platform’a yüklenmiş olan bilgi ve içeriklerin kopyaları OneNewOne tarafından Şirket'e teslim edilecektir.
  14. Şirket, Platform'dan faydalanmasına ilişkin olarak gerçekleştireceği tüm işlemlerde, işbu Sözleşme ile OneNewOne tarafından belirlenecek sair koşullara, kanuna, dürüstlük ilkelerine uymayı taahhüt eder.
  15. Platform'un kullanımından doğan her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk Şirket'e aittir. OneNewOne Şirket'in Platform üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde Şirket, Adaylar ve üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 4. Fikri Mülkiyet Hakları
  1. Platform içerisindeki görsel ve tasarımlar, yazılar, logolar, grafikler de dahil olmak üzere, OneNewOne'a ait sistemler ve Platform'un tüm mali, manevi ve ticari hakları OneNewOne'a aittir. OneNewOne, Şirket'e Platform üzerinde Sözleşme süresi ile sınırlı, münhasır olmayan ve devredilemez bir kullanım hakkı (basit ruhsat) vermeyi kabul etmekte olup Şirket'e tanınan bu sınırlı kullanım hakkı OneNewOne'a karşı, OneNewOne'ın başkalarına lisans verme hakkı başta olmak üzere diğer tüm haklarını serbestçe kullanmasını sınırlayacak şekilde yorumlanamaz.
  2. Şirket, Platform'u yalnızca işbu Sözleşme'de belirtilen kapsamda kullanacak olup, bu hakkı ödünç veremez, temin ettiği lisans kapsamında Adaylara ve Şirket kullanıcılarına sunmak dışında kiralama gibi bedelli veya bedelsiz, hiçbir şekilde üçüncü şahısların (kişi, kurum, kuruluş şirket vb.) yararına sunamaz, kullandıramaz. Bu kapsamda OneNewOne tarafından Platform kapsamında kullanılan bilgi, içerik ve/veya yazılımın kopyalanması, çoğaltılması ve/veya işbu Sözleşme kapsamında belirlenen faydalanmanın ötesinde kullanılması, dağıtılması, işlenmesi kesinlikle yasaktır. Ayrıca Şirket'in Platform veya OneNewOne sistemlerinin güvenliğini tehdit edebilecek ve/veya Platform, OneNewOne ve diğer kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunması, Platform'un ve Platform’a ait diğer yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların Platform'dan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, bu sonuçları verecek şekilde sisteme veya Platform’a orantısız yük bindirmesi; Platformlun kaynak kodlarına veya OneNewOne'nın sistemlerine yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; Platform'un çalışmasını engelleyecek yazılımlar kullanması, kullanmaya çalışması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasını aksatması, bozulmasına yol açması, tersine mühendislik yapması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya bunlara sair surette müdahale etmesi, OneNewOne sunucularına erişim sağlamaya çalışılması kesinlikle yasaktır. Şirket, yukarıda anılan yöntemlerle yahut sair şekillerde OneNewOne ve Platform ile rekabet etmeyeceğini, bu amaçla hareket eden üçüncü taraflara destek vermeyeceğini kabul eder.
 5. Sorumlulukların Sınırlandırılması
  1. OneNewOne Platform'u "Olduğu Gibi" sağlamakta olup Platform'un hatasız, kusursuz, kesintisiz, mükemmel olduğu veya Şirket'in kendine özel ihtiyaçlarını tamamen karşılayacağı şeklinde bir iddia veya taahhütte bulunmamaktadır. OneNewOne Şirket'in (i) Platform'u kullanması, kullanmaması ya da yanlış kullanması veya Sözleşme'de belirtilen taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle ortaya çıkacak doğrudan veya dolaylı zararlardan, ağır kusurlu olarak hareket ettiği durumlar hariç, (ii) tüm donanım, sistem yazılımı/diğer yazılımlar ve ağ ilişkili işlevden ve bu nedenle ortaya çıkacak arızalardan; (iii) iletişim ağı (network), internet bağlantısı, bağlantı hatalarından; (iv) Platform üzerinde Şirket, Kullanıcılar veya üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilecek her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalardan; (v) voltaj dalgalanmalarından, batarya ve elektrik kesilmelerinden, virüs bulaşmasından ve benzeri çevresel faktörlerden doğacak zararlardan sorumlu değildir.
  2. OneNewOne uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Platform'un kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. Platform yukarıda belirtilen süreler ve koşullar dahilinde Şirket tarafından kullanılacaktır. Bu kapsamda Şirket, OneNewOne'a herhangi bir iddia veya talep yöneltemeyecektir. OneNewOne, işbu Sözleşme kapsamında ticari elverişlilik, belli bir amaca veya kullanıma uygunluk veya ihlalin söz konusu olmamasına ilişkin olarak açık veya zımni herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. OneNewOne'ın işbu Sözleşme kapsamında şirket nezdinde doğabilecek her türlü zarardan sorumluluğu her halükârda satın alınan paket için belirlenen aylık ücretin iki katı ile sınırlı olacaktır.
  3. İşbu Platform Şirket tarafından kullanılacaktır. Şirket, Platform'da oluşturulan içeriklerden, bu içeriklerin ve platformlun kullanımından münhasıran sorumludur. Şirket, içerikler, hizmet, fikri mülkiyet ihlalleri ve Platform'un kullanımına ilişkin olarak Adaylar, üçüncü kişi ve kurumlar tarafından iletilebilecek her türlü iddia ve talepten (yargılama masrafları ve avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere) OneNewOne'ı beri kıldığını kabul eder.
  4. Şirket, Platform üzerinden sunulan içeriklere erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda OneNewOne'ın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, OneNewOne'ın Platform'un herhangi bir cihaz ya da web tarayıcı ile uyumlu olduğuna dair bir taahhütte bulunmadığını, Platform'un işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.
 6. Sözleşmenin Fesh
  1. İşbu Sözleşme imzalandığı tarihte yürürlüğe girer ve girdiği tarihten itibaren 3.1. maddesinde belirtilen süre kadar yürürlükte kalacaktır. Şirket'in üyeliğini iptal etmesi veya OneNewOne tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Taraflardan birinin Sözleşme'nin herhangi bir hükmünü yahut ilgili mevzuatı ihlal etmesi halleri başta olmak üzere ya da herhangi bir neden göstermeksizin diğer taraf Sözleşme'yi tek taraflı olarak feshedebilecektir. İşbu Sözleşme'nin herhangi bir nedenle feshi ya da sona ermesi halinde şirket tarafından peşin olarak ödenmiş bedellerin iadesi söz konusu olmayacaktır.
  2. Şirket, işbu Sözleşme'nin taraflardan herhangi biri tarafından feshedilmesinden itibaren en geç 1 (bir) ay içerisinde, Platform'a yüklediği ve/veya Platform üzerinde oluşturulan Adaylar ile bunlara ilişkin kayıtların kendisine teslim edilmesini talep edebilir. OneNewOne Şirket'in belirtilen süre içerisinde bahsi geçen Adaylar ile bunlara ilişkin kayıtların teslim edilmesi yönünde herhangi bir talepte bulunmaması halinde, söz konusu Adaylar ile bunlara ilişkin kayıtları mevzuattan kaynaklanan saklama yükümlülüklerine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, silebilir ve söz konusu kayıtların silinmesinden dolayı herhangi bir şekilde sorumlu değildir.
 7. Muhtelif Hükümler
  1. Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, taraflardan herhangi biri işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz. Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep süresince tarafların edimleri askıya alınacaktır.
  2. Taraflar, taraflara ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 193'e uygun şekilde esas alınacağım ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.
  3. İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 8. Yürürlük
  1. Şirket'in, Platformlu kullanmaya başlamak için Site üzerinde sunulan formu doldurup işbu Sözleşme'yi onaylaması Şirket'in işbu Sözleşme'yi okuduğu ve kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme Şirket'in Platfrom'a Sözleşme'yi onaylaması ile akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.