Търсене на кандидати (автобиографии) с изкуствен интелект и ONO Smart Search: революционно решение в набирането на персонал

Днешният бизнес свят преживява трансформации в процесите на набиране на персонал с постоянно променящите се и развиващи се технологии. Една от тези трансформации са процесите на търсене на кандидати и набиране на персонал, подпомагани от изкуствен интелект. Изкуственият интелект помага на работодателите бързо и точно да идентифицират кандидати с уменията, които търсят, като сканират кандидатски пулове с помощта на анализи на големи обеми от данни и алгоритми за обучение. В тази статия ще се съсредоточим върху ролята на изкуствения интелект на OneNewOne (ONO) в процесите на търсене на кандидати и как ONO Smart Search прави революция в набирането на персонал.

Изкуствен интелект на ONO и ONO Smart Search

Изкуственият интелект на ONO е платформа, която дава възможност на работодателите да намират и да се свързват с кандидати с необходимите им умения чрез използване на технологии за изкуствен интелект. ONO Smart Search е ключовото решение на тази платформа в областта на набирането на персонал. Това решение сканира милиони кандидати от най-използваните платформи в света, свързва се с подходящите, класифицира автобиографиите им с помощта на алгоритми с изкуствен интелект и ги съпоставя с търсените позиции, като предлага на работодателите най-подходящите кандидати.

Процес на търсене на кандидати и ONO Smart Search

  • Анализ и класифициране на автобиографии: ONO Smart Search анализира подробно автобиографиите на кандидатите, категоризира информацията в тях и ги класифицира според характеристиките, които работодателите търсят. По този начин работодателите не изпитват затруднения при определянето на най-подходящите кандидати по критериите, които търсят.
  • Съответствие с изискваната позиция: Алгоритмите с изкуствен интелект осигуряват най-подходящите съвпадения, като сравняват уменията на кандидатите с описанията на длъжностите, определени от работодателите. По този начин работодателите могат да запълнят позициите бързо и точно.
  • Една платформа, милиони кандидати: ONO Smart Search без усилие предоставя на работодателите кандидати, регистрирани в различни източници, като ги обединява в една платформа. По този начин работодателите могат да получат достъп до голям набор от кандидати и да ускорят процеса на избор на подходящия кандидат.
  • Опит на кандидатите: ONO Smart Search, който предлага големи предимства за кандидатите, улеснява кандидатите да видят и да кандидатстват за най-подходящите позиции. По този начин кандидатите могат да се придвижват към целите на своята кариера по-бързо и по-ефективно.

Положителни ефекти от интелигентното търсене на ONO за работодатели и кандидати

  • Повишена продуктивност: Благодарение на ONO Smart Search работодателите могат да ускорят процесите си по набиране на персонал и да оценяват кандидатите по-ефективно. Това повишава конкурентоспособността на компаниите.
  • Правилни решения: Благодарение на анализите, поддържани от изкуствен интелект, работодателите могат да вземат по-точни и основани на данни решения за набиране на персонал. Това е важно за дългосрочния успех.
  • Спестяване на време и разходи: Използването на изкуствен интелект вместо ръчни процеси за търсене на кандидати спестява на работодателите време и разходи. Това помага на компаниите да създадат по-устойчив бизнес модел.
  • Персонализирани преживявания: Благодарение на ONO Smart Search кандидатите могат по-лесно да получат достъп до позиции, подходящи за техните кариерни цели, и да кандидатстват за работа по-осъзнато.

Бъдещето на ONO Smart Search

Досега ONO Smart Search е използвана успешно за повече от 500 различни позиции и играе важна роля в процесите на набиране на персонал, като действа като мост между работодателите и кандидатите. В бъдеще, с по-нататъшното развитие на технологиите за изкуствен интелект, решения като ONO Smart Search ще намерят по-широко приложение в света на бизнеса. Важно е също така да се отбележи, че през февруари 2024 г. повече от 50 пасивни кандидати са намерили работа благодарение на ONO Smart Search.

ONO Smart Search използва система, наречена Smart Matching, за да класифицира кандидатите и да ги свърже с най-подходящата роля. Тази система идентифицира най-подходящите позиции, като оценява уменията, опита и други критични фактори на кандидатите въз основа на алгоритми с изкуствен интелект. С тази система за оценяване и подбор работодателите могат да вземат по-точни и по-бързи решения.

Тъй като работодателите оценяват кандидатите и предоставят обратна връзка, ONO Smart Search непрекъснато се учи и подобрява. Като анализира характеристиките на кандидатите, които работодателите намират за положителни, тя продължава да проверява подобни кандидати и по този начин представя кандидати, които са по-подходящи за предпочитанията на работодателите. Ако работодателите не намират определени кандидати за подходящи, ONO Smart Search използва тази обратна връзка, за да се усъвършенства в идентифицирането и представянето на най-точните кандидати.

В резултат на това решенията с изкуствен интелект като ONO AI и ONO Smart Search отговарят на нуждите на работодателите и кандидатите, като правят процесите на набиране на персонал по-ефективни, ефикасни и справедливи. Тъй като в бъдеще използването на изкуствен интелект става все по-широко разпространено в света на бизнеса, значението и въздействието на подобни решения ще нарастват още повече.

 

 

Започнете сега
ONO създава за вас „Smart Candidate Pool“, класифицира, съпоставя, представя краткия списък с „Smart Interview“ и ви помага да наемете таланта.
Вие сте компания
Запознайте се с талантите, които търсите, и оформете бъдещето с изкуствен интелект! Влезте в профила си, за да се запознаете с технологията, която ще ви осигури подходящите таланти за секунди.
Вие сте кандидат
Готови ли сте да направите своята кариера? Ако искате да бъдете този, който избира, а не този, който е избран, сте на правилното място! Ние ви предлагаме възможности за работа, като защитаваме личните ви данни и използваме изкуствен интелект.