Споразумение за членство

1.ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящото Споразумение за членство; „Reşitpaşa Mahallesi, Katar Caddesi, ITÜ ARI Teknokent 3 Binası No: 4, İç Kapı No: B109, Sarıyer / Istanbul“ между ONE HUMAN YAZILIM VE BİLİŞİM DANIŞMANLIĞI SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ и Членът, който е дал съгласието си с условията и правилата, съдържащи се в настоящото Споразумение за членство и неговите приложения, които са неразделна част от настоящото Споразумение за членство и Платформата, да стане член на Платформата с име на домейна onenewone.com, е сключено и влязло в сила по електронен път.

Настоящото Споразумение за членство определя правилата и условията относно използването на Платформата от страна на члена и урежда правата и задълженията на страните в това отношение.

Посещението и използването на Платформата, както и всички транзакции, които Членовете ще извършват чрез Платформата, са предмет на настоящото Споразумение за членство. Моля, прочетете условията, написани по-долу, за да използвате уебсайта, наречен onenewone.com.

Като Член на Платформата, Вие приемате, декларирате и се задължавате да прочетете настоящото Споразумение за членство, да разберете напълно съдържанието му, да приемете безусловно и безпрекословно всички въпроси, посочени в Споразумението за членство и в Платформата, и да не повдигате никакви възражения и защити във връзка с всички въпроси, посочени в Платформата. Ако не приемате тези условия, моля, спрете да използвате Платформата.

С приемането на Споразумението за членство декларирате, че разполагате с всички законови разрешения и изисквания, необходими за използване на Платформата и приемане на Споразумението за членство, а ако ще използвате Платформата от името на компания, която сте упълномощени да използвате, разполагате с всички необходими разрешения да представлявате въпросната компания и да извършвате транзакции от името на компанията.

OneNewOne си запазва правото да променя, актуализира и подновява цялото съдържание на това Споразумение за членство по всяко време, без предизвестие. Отговорност на Членовете е да следят актуализациите в Платформата. Актуалното Споразумение за членство ще бъде валидно от момента на публикуването му в Платформата и от този момент използването на Платформата ще бъде подчинено на актуалното Споразумение за членство. Ето защо, моля, следете редовно страницата „Споразумение за членство“.

Одобрявайки Споразумението за членство, Вие също така декларирате, че сте пълнолетен/а, че сте в състояние да сключвате обвързващи споразумения в рамките на правното законодателство и че сте компетентен/а да поемете отговорност за всички условия, задължения, потвърждения, пълномощни и гаранции, посочени в настоящото Споразумение за членство, да бъдете оценяван/а в рамките на настоящото Споразумение за членство и да спазвате тези условия.

OneNewOne може да спре Вашия акаунт или да прекрати използването на Платформата, ако нарушавате Споразумението за членство; може да премахне цялото съдържание, което предоставяте, от публикуване и/или може да започне съдебно дело или съдебна процедура срещу Вас в случай на нарушаване на закона.

B.ОПРЕДЕЛЕНИЯ

OneNewOne: ONE HUMAN SOFTWARE AND INFORMATION CONSULTANCY INDUSTRY TRADE CORPORATION

Платформа: Уебсайтът, състоящ се от името на домейна onenewone.com и поддомейните, свързани с това име на домейна, където членовете могат да се възползват от услугите, предлагани от OneNewOne, като всички интелектуални и индустриални права принадлежат на OneNewOne.

Потребител: Всяко реално лице, което има достъп до Платформата.

Член(и): „Потребител“, който открива членски акаунт в Платформата и се възползва от услугите, предлагани в рамките на Платформата, при условията, посочени в настоящото споразумение.

Страна(и): Член и/или OneNewOne.

Споразумение за членство: Електронният договор, който се състои от условията и приложенията на Платформата, който се сключва по електронен път в резултат на електронното одобрение от страна на потребителя, че разбира и приема Споразумението за членство, и който представлява едно цяло заедно с условията и правилата на Платформата.

Акаунт за членство: Това са всички интернет страници, предназначени за конкретния член, на които членът извършва действията и транзакциите, необходими, за да се възползва от услугите, предлагани на Платформата, актуализира информацията за членството си и получава достъп чрез Платформата с „потребителското име“ и „паролата“, които той/тя определя и се задължава да използва изключително за себе си.

Услуги: Услугите, предлагани на Потребителите в рамките на съдържанието на Платформата.

C.ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

 1. OneNewOne не носи отговорност за грешки, системна бавност, невъзможност за използване на Платформата, дължащи се на устройството и/или интернет връзката, използвани от членовете на Платформата. Членът се съгласява, че достъпът до Платформата може да бъде временно блокиран с цел въвеждане на подобрения и други промени в Платформата.В никакъв случай OneNewOne или нейните дружества от групата, филиали, дъщерни дружества, свързани лица, директори, агенти, представители, служители или други представители не носят отговорност за каквито и да било преки, косвени, специални,
 2. случайни, последващи, наказателни и/или примерни щети, включително, но не само, загуба на печалба или приходи, загуба на данни и/или загуба на бизнес, които могат да възникнат във връзка с използването или невъзможността за използване на тази Платформа или Платформата или разчитането на съдържанието на тази Платформа, дори ако OneNewOne е била предварително уведомена за възможността за такива щети.
 3. OneNewOne не гарантира валидността, точността и навременността на информацията, съдържаща се в Платформата. Членовете трябва непременно да потвърдят точността на информацията в решенията, които ще вземат, като вземат предвид информацията, съдържаща се в тази Платформа.
 4. Цялата информация, предоставена на тази платформа, се предоставя „такава, каквато е“, без никакви гаранции или изявления от какъвто и да е вид. С настоящото OneNewOne изрично се отказва, в максималната позволена от закона степен, от всички изрични, подразбиращи се, законови или други гаранции, гаранции или ангажименти, включително, но не само, подразбиращите се гаранции за продаваемост, годност за определена цел или ненарушаване на права.
 5. OneNewOne си запазва правото да премахва и променя съдържанието на Платформата по всяко време и без да посочва причина.
 6. OneNewOne може да попречи на използването на Платформата, при условие че OneNewOne си запазва законните права срещу реални/юридически лица или лица, които правят опити в случаи, които противоречат на задълженията, посочени в настоящото Споразумение за членство или на общите правила, обявени на Платформата (като например използването на софтуер, който ще застраши общата сигурност на Платформата, ще попречи на работата на Платформата и използвания софтуер, използването на софтуер, който ще попречи на работата на Платформата и използвания софтуер, извършването на дейности, опитите за това и получаването, изтриването, промяната на информация).
 7. Забранено е използването на Платформата или на съдържанието на Платформата за незаконни цели или цели, достъпът до която и да е част от нея чрез автоматичен механизъм, като например робот или топлина, или копирането и наблюдението й за търговски/некомерсиални цели.
 8. Тази платформа може да съдържа връзки към уебсайтове на трети страни, но OneNewOne не носи отговорност за съдържанието на тези уебсайтове. Може да се наложи да прегледате и потвърдите приложимите правила за използване, когато използвате такива уебсайтове. Освен това връзката към уебсайт на трета страна не означава, че OneNewOne одобрява сайта или продуктите или услугите, споменати на сайта.

D.УСЛОВИЯ ЗА ЧЛЕНСТВО

 1. За да се създаде акаунт на член на платформата, информацията в съответния регистрационен формуляр трябва да бъде въведена по пълен, правилен и актуален начин. OneNewOne не носи никаква отговорност за непълна, неточна или неактуална информация, въведена в регистрационния формуляр.
 2. Членът приема, че носи пълна отговорност за сигурността, съхранението и предпазването от знанието на трети лица на инструментите за достъп до системата (потребителско име, парола и др.), използвани от OneNewOne, за да се възползва от услугите, предлагани от OneNewOne чрез платформата. Членът носи собствена отговорност да не споделя информация за кредитни карти или други платежни инструменти с трети лица и да не определя тази информация в Платформата, използвана от трети лица
 3. Когато членът може да избере потребителско име, той не може: (i) да избира или използва потребителско име на друго лице с цел да се представи за него; (ii) да избира потребителско име, което е обект на права на лице, различно от него, без надлежно разрешение; или (iii) да използва потребителско име, което е обидно, вулгарно, неприлично или незаконно. OneNewOne има право да анулира или да откаже регистрацията на всяко потребителско име, за което по свое усмотрение счита, че нарушава настоящото Споразумение за членство, политиките на компанията или закона.
 4. Членовете ще могат да използват Платформата, като влязат в нея със своето потребителско име/адрес за контакт и пароли и одобрят настоящото Споразумение за членство след създаването на членски акаунт. Потребителите без членски акаунт могат да виждат публичните части на Платформата и да използват публичните услуги.
 5. За да се възползват от услугите, предлагани на Платформата, членовете ще могат да качат предпочитаната от тях информация, за да се представят и да включат информация за своя опит, стаж и автобиография в разрешената им област след приключване на процеса на регистрация. Членовете имат възможност да актуализират информацията, която са качили на Платформата, когато пожелаят. Самите Членове носят отговорност за точността и актуалността на информацията, качена на Платформата. OneNewOne или работодателите от трети страни, с които се споделя информацията на Членовете, нямат задължение да проучват точността на тази информация.
 6. Информацията, споделена от членовете, може да бъде споделена с компании, дружества и/или групи от компании, предлагащи възможности за работа, в съответствие с одобрението на кандидатите. Членовете имат право да оттеглят одобрението си по всяко време по отношение на позициите, за които са одобрили процеса на кандидатстване.
  Членовете нямат право да споделят с трети страни каквато и да е информация, документи или друго съдържание, получени в рамките на услугите, предлагани на платформата.
  Членовете носят пряка отговорност за споделянето на информация, като например потребителски имена, пароли и права за ползване, предоставени им или определени от тях, с трети лица или организации (включително недобросъвестното използване на техните пароли от други лица). По същия начин Членовете нямат право да използват чужд IP адрес, адрес на електронна поща, потребителско име и друга информация в интернет, както и да имат достъп до или да използват данни на други потребители без разрешение. Информацията за влизане в системата трябва да се използва само от едно лице; не се разрешава еднократно влизане в системата от няколко лица. Всяка правна и наказателна отговорност, която може да възникне поради такова използване, както е посочено тук, принадлежи на члена.

E.ДРУГИ УСЛОВИЯ

 1. Отговорността за съдържанието, предоставено от членовете на Платформата, се носи единствено от члена, който предоставя това съдържание. В този контекст отговорността на Членовете е да гарантират, че са получени всички необходими права и разрешения за използването на съдържанието и това съдържание във връзка с услугите в обхвата на Платформата. OneNewOne не носи отговорност за транзакциите, съдържанието или разчитането на съдържанието, които ще бъдат извършени от Членовете по отношение на съдържанието.
 2. Възможно е да се наложи OneNewOne да прегледа съдържанието, за да определи дали то е законно или дали не нарушава настоящото Споразумение за членство (например в случаите, когато ни е докладвано незаконно съдържание) и за да спази законовите задължения.Освен това OneNewOne може да промени или изтрие съдържание, което счита, че нарушава закона или настоящото Споразумение за членство, и може да предотврати достъпа/преглеждането на такова съдържание.
 3. Членовете не могат да споделят коментари, споделяния и друго съдържание в рамките на следния обхват в транзакциите, които ще се извършват чрез Платформата:
  •   Всякакво съдържание, което е неприемливо или противоречи на закона.Съдържание, което е вредно, обидно, увреждащо и/или обидно за други потребители и/или трети страни.
  • Съдържание, което заплашва което и да е лице или организация.
  • Съдържание, което е обидно или вредно за някое лице. Съдържание, което смущава/може да смути общите потребители.
  • Съдържание, което се споделя непрекъснато от един потребител и няма отношение към темата и съдържанието на страницата.
  • Идентично съдържание, споделено от един или повече потребители (спам).
  • Рекламно съдържание от името на друга марка или организация.
  • Всички видове коментари, връзки и съдържание, които подкрепят и насърчават незаконни инициативи.
  • Всяко съдържание, което нарушава правата на трета страна или организация.

4.Членовете носят пълна отговорност за всяко съдържание, предоставено от тях на Платформата. Членовете приемат, декларират и се задължават, че всяко качено съдържание (i) е в съответствие със закона; (ii) не нарушава никакви права на трети страни, включително права върху интелектуална собственост; и (iii) има всички необходими права и разрешения за предоставяне на съдържанието.

5.Членът приема, декларира и се задължава да спазва Споразумението за членство и други разпоредби, които могат да бъдат публикувани периодично на Платформата, закона, морала и добрите нрави, както и принципите на честност при всички сделки, които ще извършва на Платформата, и че няма да участва в поведение, което може да попречи на функционирането на Платформата по какъвто и да е начин, и в действия, които нарушават или заплашват да нарушат правата на трети страни.

6.В допълнение към всички други условия в настоящото Споразумение за членство, членовете са длъжни да спазват следните условия:

  •    Няма да прехвърляте или предоставяте по друг начин използването на Услугите/Платформата на трета страна;
  • няма да предоставяте никакви услуги, базирани на Услугите/Платформата, без предварително писмено разрешение;
  • няма да публикувате връзки към сайтове на трети страни или да използвате лога, имена на компании и др. на трети страни без тяхното предварително писмено съгласие;
  • Няма да публикувате/споделяте лична или поверителна информация, принадлежаща на дадено лице или организация, без разрешение от това лице или организация;
  • Няма да използвате Услугите по начин, който може да повреди, деактивира, претовари, увреди или повреди сървър, мрежа, компютърна система, ресурс на OneNewOne.

       7..Забранено е извършването на следните действия в рамките на достъпа и                   използването на Платформата:

  •  да използвате Платформата с измамна цел или по друг начин за несправедливи или незаконни цели.
  • Продължаване на използването на Платформата въпреки причината, която отнема разрешението за използване на Платформата.
  • Опити за получаване на неоторизиран достъп до Платформата.
  • Извършване на тестове за уязвимост на сигурността или други подобни тестове за Платформата.
  • Събиране или опит за събиране на информация за други потребители на Платформата.
   Да се намесвате или да нарушавате работата на Платформата или на сървърите или мрежите, използвани за предоставяне на Платформата, включително да хаквате или да повреждате която и да е част от Платформата, или да нарушавате изискванията, процедурите или правилата на тези сървъри/мрежи.
  • Да ограничавате или възпрепятствате друго лице да използва Платформата.
  • Възпроизвеждате, променяте, адаптирате, създавате производни произведения, продавате, отдавате под наем, лизинговате, давате назаем или използвате по друг начин която и да е част от Платформата (или каквото и да е нейно използване) без разрешението на OneNewOne.
   да извършвате обратно инженерство, декомпилиране или разглобяване на която и да е част от Платформата.
  • да извършвате действия, които нарушават авторски права, търговски марки или други права на собственост.
  • Използване на Платформата/ нейното съдържание за разработване на продукт или услуга, които служат за същата или подобна цел като Платформата или по друг начин се конкурират с нея.

8.Членовете носят отговорност за осигуряването и поддръжката на всички хардуерни, телекомуникационни и други услуги, необходими за използването на Платформата.

          F.ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 1. Съдържание, което предоставяте чрез Платформата: Вие запазвате правата на интелектуална собственост върху съдържанието, което предоставяте на нас или на Платформата, с изключение на ограничените права, които ни позволяват да ви предоставяме услуги чрез Платформата. С други думи, Вие запазвате правата върху това съдържание, но от нас се изисква да получим определени разрешения от Вас, за да гарантираме, че нашата обработка, поддръжка, съхранение, възпроизвеждане, архивиране, разпространение и свързаните с тях операции с Вашето съдържание не нарушават законите за авторското право и други закони. Следователно ни предоставяте неизключителен, световен, безвъзмезден, прехвърляем и неотменим лиценз за използване, възпроизвеждане и показване на вашето съдържание, за да ви предоставяме услуги чрез Платформата.
 2. Съдържанието е собственост на OneNewOne: Всички регистрирани или нерегистрирани права на интелектуална собственост, като заглавие, търговско име, търговска марка, патент, лого, дизайн, информация и метод на тази Платформа, принадлежат на OneNewOne, оператор и собственик на Платформата, и са защитени от националното и международното законодателство. Посещението или използването на тази Платформа не дава никакви права върху въпросните права на интелектуална собственост.
 3. Цялата Платформа или част от нея не може да се използва в друг уебсайт/платформа без разрешение или в нарушение на правилата, посочени тук.
 4. Забранено е да се използват дизайнът, изходните кодове, интерфейсът, съдържанието, базата данни на Платформата изцяло или частично, като се модифицират, променят или диференцират.

G.ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИЛ

 1. ични данни на физически лица могат да бъдат обработвани в резултат на дейности като използване на Платформата, посещение, създаване на членски акаунт.За подробна информация относно обработката на Вашите лични данни, моля, прегледайте текста за разяснения относно нашите членове.
 2. Членът се съгласява, че цялата информация, предоставена в рамките на използването на Платформата, е винаги и във всяко отношение пълна, вярна и актуална.Членът се съгласява, че в случай на промяна в информацията му/й, той/тя ще актуализира тази информация незабавно чрез Платформата.

H.ЕФЕКТИВНОСТ и ПРИЕМАНЕ

 1. Настоящото Споразумение за членство влиза в сила на датата на публикуването му от OneNewOne в Платформата.Членовете приемат настоящото Споразумение за членство и направените с течение на времето промени, като откриват членски акаунт в Платформата.

I.ДРУГИ ДОГОВОРЕНОСТИ

 1. Настоящото споразумение за членство се урежда и тълкува в съответствие със законите на Република Турция.
 2. Истанбулските (централни) съдилища и служби за принудително изпълнение са упълномощени да разрешават спорове, които могат да възникнат във връзка с изпълнението на настоящото споразумение за членство.
 3. Страните се съгласяват, че при всеки спор, който може да възникне от Споразумението за членство, официалните счетоводни книги и търговските документи на OneNewOne, електронната информация, компютърните и аудиозаписите, съхранявани в базата данни и сървърите на OneNewOne, ще представляват доказателство и че този член е договор за доказателство по смисъла на член 193 от Гражданския процесуален кодекс.
 4. Всички уведомления, които ще бъдат изпращани на страните във връзка с този Договор за членство, ще бъдат изпращани чрез електронния адрес/адреси на членовете в OneNewOne.
Започнете сега
ONO създава за вас „Smart Candidate Pool“, класифицира, съпоставя, представя краткия списък с „Smart Interview“ и ви помага да наемете таланта.
Вие сте компания
Запознайте се с талантите, които търсите, и оформете бъдещето с изкуствен интелект! Влезте в профила си, за да се запознаете с технологията, която ще ви осигури подходящите таланти за секунди.
Вие сте кандидат
Готови ли сте да направите своята кариера? Ако искате да бъдете този, който избира, а не този, който е избран, сте на правилното място! Ние ви предлагаме възможности за работа, като защитаваме личните ви данни и използваме изкуствен интелект.