Üyelik Sözleşmesi
 1. Üyelik Sözleşmesi

  1. GİRİŞ

  İşbu Üyelik Sözleşmesi; “Reşitpaşa Mahallesi, Katar Caddesi, ITÜ ARI Teknokent 3 Binası No: 4, İç Kapı No: B109, Sarıyer/İstanbul” adresinde mukim ONE HUMAN YAZILIM VE BİLİŞİM DANIŞMANLIĞI SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ile, onenewone.com alan adlı Platform’a üye olmak için işbu Üyelik Sözleşmesi ile ayrılmaz parçası olan eklerine ve Platform’da yer alan şartlar ile kurallara onay veren Üye arasında elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir.

  İşbu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından Platform’un kullanılmasına ilişkin kural ve koşulları belirlemekte ve bu doğrultuda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

  Platform ziyaret ve kullanımı ile Üyeler’in Platform üzerinden gerçekleştireceği tüm işlemler işbu Üyelik Sözleşmesi’ne tabidir. onenewone.com alan adlı internet sitesini kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz.

  Platform’a Üye olarak, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı, Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen ve Platform’da bulunan ve zaman içinde yer alacak tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi, Platform’da belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt edersiniz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde, lütfen Platform’u kullanmaktan vazgeçiniz.

  Üyelik Sözleşmesi’ni kabul ederek, Platform’u kullanmak ve Üyelik Sözleşmesi’ni kabul için gerekli tüm yasal izin ve gereklilikleri taşıdığınızı, Platform’u yetkilisi olduğunuz bir şirket adına kullanacaksanız, söz konusu şirketi temsil etmek ve şirket adına işlem yapabilmek için gerekli tüm yetkileri haiz olduğunuzu beyan edersiniz.

  OneNewOne bu Üyelik Sözleşmesi’nin istediği zaman, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tüm içeriğini değiştirme, güncelleme ve yenileme hakkını saklı tutmaktadır. Platform’daki güncellemeleri takip etmek Üyeler’in sorumluluğundadır. Güncel Üyelik Sözleşmesi, Platform’da yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Platform’un kullanımı o andan itibaren güncel Üyelik Sözleşmesi’ne bağlı olacaktır. Bu nedenle lüften “Üyelik Sözleşmesi” sayfasını düzenli olarak takip ediniz.

  Üyelik Sözleşmesi’ni onaylayarak, yasal olarak reşit olduğunuzu, yasal mevzuat çerçevesinde bağlayıcı anlaşmalar yapabilecek durumda olduğunuzu ve işbu Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen her türlü koşul, zorunluluk, teyit, vekâlet ve garantinin sorumluluğu altına girmeye, bu Üyelik Sözleşmesi çerçevesinde değerlendirilmeye, bu koşullara uymaya yetkin olduğunuzu da beyan edersiniz.

  OneNewOne, Üyelik Sözleşmesi’ni ihlâl etmeniz durumunda, hesabınızı askıya alabilir veya Platform’u kullanımızı sonlandırabilir; sağladığınız tüm içerikleri yayından kaldırabilir ve/veya hukuka aykırılık halinde hakkınızda dava veya hukuki takip yoluna başvurabilir.

  1. TANIMLAR

  OneNewOne: ONE HUMAN YAZILIM VE BİLİŞİM DANIŞMANLIĞI SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

  Platform: onenewone.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan, Üyelerin OneNewOne’ın sunduğu hizmetlerden faydalanabildiği tüm fikri ve sınai hakları OneNewOne’a ait internet sitesi.

  Kullanıcı: Platform’a erişen her gerçek kişi.

  Üye(ler): Platform’da bir üyelik hesabı açan ve Platform dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan “Kullanıcı”.

  Taraf(lar): Üye ve/veya OneNewOne.

  Üyelik Sözleşmesi: Platform’da yer alan şartlar ve koşullar ile eklerden oluşan, kullanıcının Üyelik Sözleşmesi’ni anladığına ve kabul ettiğine ilişkin elektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen, Platform’da yer alan şart ve kurallarla birlikte bir bütün olan elektronik sözleşme.

  Üyelik Hesabı: Üye’nin Platform içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, üyelik bilgilerini güncelleyebildiği, kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği “kullanıcı adı” ve “şifre” ile Platform üzerinden eriştiği Üye’ye özel internet sayfaları bütünü.

  Hizmetler: Platform’da yer alan içerikler kapsamında Kullanıcılara sunulan hizmetler.

  1. GENEL ŞARTLAR
  1. Platform Üyeler’in kullandıkları cihazdan ve/veya internet bağlantılarından dolayı olabilecek herhangi bir hata, sistemsel yavaşlık, Platform’u kullanamama gibi durumlardan OneNewOne sorumlu tutulamaz. Üye, Platform’da yapılacak iyileştirme ve diğer değişiklikleri uygulamak için Platform’a erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder.
  2. OneNewOne veya grup şirketleri, bağlı kuruluşları, iştirakleri, direktörleri, temsilcileri, çalışanları veya diğer temsilcileri bu Platform veya Platform’un kullanılması veya kullanılamaması veya bu Platform’un içeriğine güvenilmesi ile bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek kâr veya gelir kaybı, veri kaybı ve/veya iş kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, netice kabilinden, cezai ve/veya örnek hasardan, OneNewOne’a söz konusu hasar olasılığı önceden bildirilmiş olsa bile, hiçbir şekilde sorumlu değildir.
  3. OneNewOne, Platform’da yer alan bilgilerin geçerliliğini, doğruluğunu ve güncelliğini garanti etmemektedir. Üyeler’in bu Platform’da yer alan bilgileri dikkate alarak verecekleri kararlarda, bilgilerin doğruluğunu mutlaka teyit ettirmeleri gerekmektedir.
  4. Bu platform’da verilen tüm bilgiler, herhangi bir teminat, garanti veya taahhüt içermeksizin, “olduğu gibi” sağlanır. OneNewOne işbu belgede, ticarete elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme zımni garantileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, yasaların izin verdiği tam ölçüde, tüm açık, zımni, yasal veya diğer teminat, garanti veya taahhütleri açıkça reddeder.
  5. OneNewOne, dilediğinde ve herhangi bir sebep göstermeksizin Platform’daki içerikleri kaldırma ve değiştirme hakkını saklı tutar.
  6. OneNewOne, İşbu Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen yükümlülüklere veya Platform’da bildirilen genel kurallara aykırılık oluşturan durumlarda (Platform’un genel güvenliğini tehdit edecek, Platform’un ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi gibi) girişimlerde bulunan gerçek/tüzel kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutmak koşuluyla Platform kullanımını engelleyebilir.
  7. Platform’un ya da Platform’da yer alan içeriklerin yasadışı amaç veya amaçlarla kullanılması, herhangi bir bölümüne robot veya warm gibi otomatik bir mekanizma kullanarak erişilmesi ya da ticari/ticari olmayan amaçlarla kopyalanması ve izlenmesi yasaktır.
  8. Bu Platform, üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar içerebilir, ancak OneNewOne bu web sitelerinin hiçbir içeriğinden sorumlu değildir. Söz konusu web sitelerini kullanırken geçerli kullanım kurallarını incelemeniz ve onaylamanız gerekebilir. Ayrıca, herhangi bir üçüncü taraf web sitesine verilen bir bağlantı, OneNewOne’ın siteyi ya da sitede adı geçen ürün veya hizmetleri onayladığı anlamına gelmez.
  1. ÜYELİK ŞARTLARI
  1. Platform üye hesabının oluşturulabilmesi için ilgili kayıt formundaki bilgilerin eksiksiz, doğru ve güncel bir şekilde girilmesi gerekmektedir. Kayıt formuna girilen bilgilerin eksik, yanlış veya güncel olmamasından hiçbir şekilde OneNewOne sorumlu tutulamaz.
  2. Üye, Platform aracılığıyla OneNewOne tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandığı sistem erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ile ilgili tüm sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu kabul eder. Kredi kartı ya da diğer ödeme araçlarına ilişkin bilgileri 3. kişiler ile paylaşmamak, bu bilgileri 3. kişiler tarafından kullanılan Platform’a tanımlamamak Üye’nin kendi sorumluluğundadır
  3. Üye, bir kullanıcı adı seçebildiği durumlarda, (i) bir kişiyi taklit etmek amacıyla başka bir kişinin kullanıcı adını seçemez veya kullanamaz; (ii) uygun yetkilendirme olmaksızın, kendisinin dışında bir kişinin herhangi bir hakkına tabi bir kullanıcı adı seçemez; veya (iii) saldırgan, kaba, müstehcen veya yasa dışı bir kullanıcı adı kullanamaz. OneNewOne, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, bu Üyelik Sözleşmesi’ni, Şirket politikalarını veya yasaları ihlal ettiğine inandığı herhangi bir kullanıcı adının kaydını iptal etme veya reddetme hakkına sahiptir.
  4. Üyeler üyelik hesabı oluşturulduktan sonra kullanıcı adı/iletişim adresi ve şifreleri ile giriş yaparak ve işbu Üyelik Sözleşmesi’ni onaylayarak Platform’u kullanabileceklerdir. Üyelik hesabı olmayan Kullanıcılar Platform’un herkese açık kısımlarını görebilirler ve herkese açık hizmetleri kullanabilirler.
  5. Üyeler, Platform’da sunulan hizmetlerden yararlanabilmek adına kayıt işlemlerini gerçekleştirmelerinin ardından kendilerine izin verilen alanda, kendilerini tanıtabilmek ve deneyim, tecrübe ve de özgeçmiş bilgilerine yer verebilmek adına tercih ettikleri bilgileri yükleyebileceklerdir. Üyeler, Platform’a yüklemiş oldukları bilgileri dilediklerinde güncelleme imkanına sahiplerdir. Platform’a yüklenen bilgilerin doğruluğundan ve güncelliğinden Üyeler’in kendileri sorumludur. OneNewOne’ın veya Üyeler’in bilgilerinin paylaşıldığı üçüncü taraf işverenlerin bu bilgilerin doğruluğunu araştırma yükümlülükleri bulunmamaktadır.
  6. Üyeler’in, paylaşmış oldukları bilgiler adayların onayları doğrultusunda, iş imkanı sunan firma, şirket ve/veya şirketler grupları taraflarla paylaşılabilecektir.  Üyeler, başvurma işlemine onay verdikleri pozisyonlara ilişkin olarak onaylarını diledikleri zaman geri alma hakkına sahiplerdir.
  7. Üyeler, Platform’da sunulan Hizmetler kapsamında elde etmiş oldukları herhangi bir bilgi, belge veya sair içeriği üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır.
  8. Üyeler, kendisine verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılması durumunda (şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyet ile kullanılmasından da) doğrudan sorumludur. Aynı şekilde Üyeler, internet ortamında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların verilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Giriş bilgileri yalnızca bir kişi tarafından kullanılmalıdır; birden çok kişi tarafından tek bir girişe izin verilmez. Burada bahsedilen şekildeki kullanımlardan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk Üye’ye aittir.
  1. DİĞER ŞARTLAR
  1. Platform Üyeler’inin sağlayacakları içeriklerin sorumluluğu, yalnızca söz konusu içerikleri sağlayan Üye’ye aittir. Bu kapsamda, içeriğin ve bu içeriğin Platform kapsamındaki hizmetlerle bağlantılı olarak kullanılması için gerekli tüm hak ve izinlerin alınmış olduğundan emin olmak Üyeler’in sorumluluğundadır. OneNewOne, içeriğe ilişkin olarak Üyeler tarafından gerçekleştirilecek işlemlerden, içerikten, veya içeriklere güvenilmesinden sorumlu değildir.
  2. Yasal olup olmadıklarını veya bu Üyelik Sözleşmesi’ni ihlal edip etmediklerini (yasadışı içeriklerin tarafımıza bildirildiği durumlar gibi) belirlemek ve yasal yükümlülüklere uyum sağlamak adına, OneNewOne’ın içerikleri incelemesi gerekebilecektir. Ayrıca OneNewOne, yasaları veya bu Üyelik Sözleşmesi’ni ihlal ettiğini düşündüğü içerikleri değiştirebilir, silebilir, bu içeriklere yönelik erişim/görüntülemeyi engelleyebilir.
  3. Üyeler, Platform aracılığıyla gerçekleştireceği işlemlerde aşağıdaki kapsamda yorum, paylaşım ve diğer içerikler paylaşamazlar:
   • Sakıncalı veya yasalara aykırı her türlü içerik.
   • Diğer kullanıcılar ve/veya üçüncü kişiler için zarar verici, hakaret içerikli, kişilik haklarını zedeleyen ve/veya kırıcı içerikler.
   • Herhangi bir kişi veya kurumu tehdit eden içerikler.
   • Herhangi bir kişiye yönelik saldırgan veya zarar verici içerikler.
   • Kullanıcıların genelini rahatsız eden/edebilecek olan içerikler.
   • Tek bir kullanıcı tarafından sürekli olarak paylaşılan, konu ve sayfa içeriği ile alakasız içerikler.
   • Bir veya birden çok kullanıcı tarafından paylaşılan birbirinin aynısı içerikler (spam).
   • Bir başka marka veya kurum adına reklam içerikleri.
   • Yasa dışı girişimleri destekleyen ve teşvik eden her türlü yorum, bağlantı ve içerikler.
   • Herhangi bir üçüncü şahıs veya kurumun haklarını çiğneyen her türlü içerik.
  1. Üyeler tarafından Platforma sağlanan her türlü içerikten münhasıran Üyeler sorumludur. Üyeler, yüklenen herhangi bir içeriğin (i) yasalara uygun olduğunu; (ii) üçüncü şahısların fikri mülkiyet hakları dahil olmak üzere herhangi bir hakkını ihlal etmediğini; ve (iii) içeriği sağlamak için gerekli tüm haklara ve yetkilere sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.
  2. Üye, Platform’da gerçekleştireceği tüm işlemlerde, Üyelik Sözleşmesi ile Platform’da zaman zaman yayımlanabilecek diğer hükümlere, kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacağını, herhangi bir yöntem ile Platform’un işleyişini engelleyebilecek davranışlar ve üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  3. Üyeler’in, bu Üyelik Sözleşmesi’ndeki diğer tüm hüküm ve koşullara ek olarak, aşağıdaki koşullara uyum sağlaması gerekmektedir:
   • Hizmetleri/Platform’un kullanımını devretmeyecek veya başka bir şekilde bir üçüncü tarafa sunmayacaksınız;
   • Önceden yazılı izin olmaksızın, Hizmetlere/Platform’a dayalı herhangi bir hizmet sağlamayacaksınız;
   • Üçüncü taraf sitelerine bağlantılar göndermeyecek veya üçüncü tarafların önceden yazılı izinleri olmadan logolarını, şirket isimlerini vb. kullanmayacaksınız;
   • Herhangi bir kişi veya kuruluşa ait herhangi bir kişisel veya gizli bilgiyi, söz konusu kişi veya kuruluştan izin almadan yayınlamayacak/paylaşmayacaksınız;
   • Hizmetleri, OneNewOne’ın herhangi bir sunucusuna, ağına, bilgisayar sistemine, kaynağına zarar verebilecek, devre dışı bırakabilecek, aşırı yükleyebilecek, bozabilecek veya zarar verebilecek herhangi bir şekilde kullanmayacaksınız.
  1. Platform’a erişim ve kullanım kapsamında aşağıda işlemlerin gerçekleştirilmesi yasaktır:
   • Platform’u hileli veya başka şekilde haksız veya yasadışı herhangi bir amaç için kullanmak.
   • Platform’u kullanma yetkisini ortadan herhangi bir sebebe rağmen Platform’u kullanıma devam etmek.
   • Platform’a yetkisiz erişim sağlamaya çalışmak.
   • Platform için güvenlik açığı veya benzer testler gerçekleştirmek.
   • Platform’un diğer kullanıcıları hakkında bilgi toplamak veya toplamaya çalışmak.
   • Platform’un herhangi bir bölümünü hacklemek veya tahrif etmek de dahil olmak üzere, Platform’un veya Platform’u kullanılabilir kılmak için kullanılan sunucuların veya ağların çalışmasına müdahale veya kesintiye uğratmak veya bu tür sunucuların/ağların herhangi bir gereksinimini, prosedürünü veya politikasını ihlal etmek.
   • Başka bir kişinin Platform’u kullanmasını kısıtlamak veya engellemek.
   • Platform’un herhangi bir bölümünü (veya herhangi bir kullanımını), OneNewOne’ın yetkisi olmaksızın çoğaltmak, değiştirmek, uyarlamak, türev çalışmalar oluşturmak, satmak, kiralamak, ödünç vermek veya başka şekilde kullanmak.
   • Platform’un herhangi bir bölümünde ters mühendislik, kaynak koda dönüştürme gerçekleştirmek veya parçalarına ayırmak.
   • Herhangi bir telif hakkı, ticari marka veya diğer mülkiyet haklarına aykırı davranışlarda bulunmak.
   • Platform ile aynı veya benzer amaca hizmet eden veya başka bir şekilde rekabet eden bir ürün veya hizmet geliştirmek için Platform’u/içeriklerini kullanmak.
  1. Platform’u kullanım için gereken tüm donanım, telekomünikasyon ve diğer hizmetlerin temin edilmesi ve bakımından Üyeler sorumludur.
  1. FİKRİ HAKLAR
  1. Platform aracılığıyla sağlayacağınız içerikler: Size Platform aracılığıyla hizmet sunmamızı sağlayan sınırlı haklar haricinde, bize veya Platform’a sağladığınız içeriğin fikri mülkiyet haklarını saklı tutarsınız. Diğer bir ifadeyle, ilgili içerik ve içerikle ilgili haklar size aittir, ancak içeriğinizi işleme, bakım, depolama, çoğaltma, yedekleme, dağıtım ve ilgili işlemlerimizin telif hakkı ve diğer yasaları ihlal etmemesi için sizden belirli izinleri temin etmemiz gerekmektedir. Bu nedenle, Platform aracılığıyla size hizmet sunmak için içeriğinizi kullanmak, çoğaltmak ve görüntülemek için bize münhasır olmayan, dünya çapında, telifsiz, devredilebilir ve geri alınamaz bir lisans vermiş olursunuz.
  2. OneNewOne’a ait içerikler: İşbu Platform’da yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Platform işleteni ve sahibi OneNewOne’a ait olup, ulusal ve uluslararası hukuk nezdinde koruma altındadır. İşbu Platform’un ziyaret edilmesi veya kullanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.
  3. Platform’un bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesi/mecrada izinsiz olarak veya burada belirtilen kuralara aykırı olarak kullanılamaz.
  4. Platform’un tasarımının, kaynak kodlarının, arayüzünün, içeriğinin, veritabanının aynen, değiştirilerek veya farklılaştırılarak kısmen veya tamamen kullanılması yasaktır.
  1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
  1. Platform’un kullanılması, ziyaret edilmesi, üyelik hesabının oluşturulması gibi faaliyetler neticesinde gerçek kişilere ilişkin kişisel veriler işlenebilmektedir. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilendirme için lütfen Platform’a aday olarak kaydoluyorsanız Aday Üyelik Formu Aydınlatma Metni’ni, şirket çalışanı olarak kaydoluyorsanız Şirket Çalışanı Üyelik Formu Aydınlatma Metni’ni inceleyebilirsiniz.
  2. Üye, Platform’u kullanımı kapsamında verdiği tüm bilgilerin daima ve her bakımdan eksiksiz, gerçeğe uygun ve güncel olduğunu kabul eder. Üye, bilgilerinde bir değişiklik olması halinde, bu bilgileri Platform aracılığıyla gecikmeksizin güncelleyeceğini kabul eder.
  1. YÜRÜRLÜK ve KABUL
  1. İşbu Üyelik Sözleşmesi, OneNewOne tarafından Platform’da yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Üyeler işbu Üyelik Sözleşmesi’ni ve zaman içinde yapılan değişiklikleri Platform’da üyelik hesabı açmakla kabul etmiş olmaktadırlar.
  1. SAİR DÜZENLEMELER
  1. İşbu Üyelik Sözleşmesi Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabi olacak ve onlara göre yorumlanacaktır.
  2. Bu Üyelik Sözleşmesi’nin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.
  3. Taraflar, Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek her türlü ihtilafta OneNewOne’ın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, veritabanında ve sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin, bilgisayar ve ses kayıtlarının, delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.
  4. İşbu Üyelik Sözleşmesi ile ilgili olarak Taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Üyeler’in OneNewOne nezdindeki e-posta adresi/adresleri vasıtasıyla yapılacaktır.
Hemen Başla
ONO sizin için “Akıllı Aday Havuzu” oluşturur, Sınıflandırır, Eşleştirir, “Akıllı Mülakat” ile Kısa Liste’yi önünüze getirir ve yeteneği işe almanız için destek olur.
Firma mısınız
Aradığınız yetenek ile buluşun, geleceği yapay zekâ ile şekillendirin! En doğru yeteneği saniyeler içerisinde sizinle buluşturacak teknoloji ile tanışmak için giriş yapın.
Aday mısınız
Kariyerinizi ONO’lamaya hazır mısınız? Size uygun iş fırsatlarında artık seçilen değil, seçen olmak istiyorsanız doğru yerdesiniz! Gizliliğinizi koruyarak ve yapay zekâ kullanarak, iş fırsatlarını size sunuyoruz.